Michaela Petrová

Míša vystudovala fakultu potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy Chemicko-technologické v Praze. Od roku 2008 působila v Makru na oddělení kvality, kde měla na starosti interní audity, certifikace, veškerou potřebnou dokumentaci a jednání s dozorovými orgány. Od září roku 2016 pracuje v poradenské a školící společnosti Uniconsulting s.r.o., kde se věnuje označování potravin, přípravě provozoven k certifikacím, externím auditům a různým školením v potravinářství.